Kanosejlads

I perioden fra den 15. maj og til den 31. december kan der sejles i kano på den naturskønne gamle grænseå, “Kongeåen”. Strækningen omfatter ca. 50 km. naturskøn å, som starter ved Andst bro og slutter ved Vadehavet, med forskellige start og slut muligheder.

Kongeåen er velegnet til både 1, 2 og 3 dags ture.

På grund af anlægsarbejdet ved Jedsted Mølle Dambrug kan man fra 15-5-2017 til 31-10-2017 kun sejle til Gredstedbro!’

Sejladsen kan starte i Andst Å umiddelbart øst for Vejen ved den gamle E20 (1). Efter 1/2 times sejlads kommer man ud i Kongeå. Det kan være nødvendigt at bære kanoen forbi den lave opstemning ved Knagmølle (2). Ved Maltbæk (3) er der overbæring forbi et dambrugsstemmeværk. Ved Nielsby (4) vest for Foldingbro er der overbæring forbi dambruget. I Jedsted mellem Gredstedbro og Vilslev er der overbæring ved Jedsted Mølle Dambrug (5). Lige efter Vilslev Kirke (6) passeres et stryg, hvor det afhængigt af tidevandet kan være nødvendigt at bære kanoen forbi. 

Top