Put & take-søen ligger kun 50 meter fra campingpladsen og Kongeåen i et roligt og skønt naturområde. Søen er op til 4,5 meter dyb med gode adgangsforhold rundt om hele søen. Søen har rent og klart vand og egner sig godt til både spinnefiskeri, fluefiskeri og medefiskeri med f.eks. PowerBait. For at pleje fiskebestanden bliver der løbende udsat nye fisk – primært regnbueørreder.

 • P-plads
 • Borde, bænke
 • Lille bålplads – må ikke benyttes i tørkeperioder.
 • Renseplads ved toiletbygningen.
 • Søen er åben for fiskeri året rundt – og der sættes også fisk ud i vinterhalvåret.
 • Fangstbegrænsninger, 2 fisk pr. stang pr. time
 • Kort skal købes i kiosken inden I begynder at fiske

1 stang pr. person

1 time – 2 fisk kr.   80,-
2 timer – 4 fisk kr. 130,-
3 timer – 6 fisk kr. 180,-
Derefter pris pr. fisk * kr.   45,-
* Vi tror på ærlighed, og at du
betaler inden du kører herfra

Vi opfordrer vores gæster til:

 • De opstillede skraldespande i området benyttes til almindeligt affald (ikke fisk) – cigaretskodder skal smides i skraldespandene.
 • Opbevare kontrolsedlen under fiskeri, og forevise denne på opfordring.

Wir fordern unsere Gäste dazu auf:

 • die vorhandenen Abfalleimer des Gebiets für sonstige Abfälle zu benutzen (bitte keine Fischabfälle) Zigarettenstummel sollten in den Abfallimer geworfen werden
 • die Kontrollkarte bei sich zu haben und auf Verlangen vorzuzeigen.

Our guests are requested to:

 • use the avaliable containers in the area for other kinds of waste – no fish leavings – please. Cigarette butts should be thrown in the containers.
 • keep the check which must be shown on demand

 

LYSTFISKER ETIK

 • For fodring er forbudt
 • Gyldigt fiskekort skal købes inden fiskeriet begynder.
 • Fisketegn købes ikke til private søer, men til Kongeåen.
 • Der må kun fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for
 • Læs og overhold altid de enkelte søers regler
 • Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter
 • Fisken aflives straks efter den er kommet på land
 • En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug
 • Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet
 • Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud
 • Vis hensyn ved færdsel i naturen.
 • Hunde skal føres i snor
 • Det er forbudt at skære grene af træer og buske.
 • Kast ikke cigaretskodder i vandet – fiskene æder dem.
 • Efterlad ikke affald. Der står rigeligt med affaldsspande
 • Fjern fisk og fiskerester for at undgå smittefare. Brug gerne rensebordet på campingpladsen.
 • Fiskeaffald lægges i en pose, som lukkes, inden det smides i containerne.
 • Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen eller ved søen. Brug affaldsspandene
 • Forlad området pænt, og husk at samle affald op fra græsset.
 • Brug de anviste parkeringspladser

Overtrædelse af reglerne
medfører bortvisning

Verletzung der Regeln gibt Ausweisung zur Folge

Der må kun fiskes fra solopgang til solnedgang,
med spinder, blink, orme, majs eller powerbait.

Es kann nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

mit Spinning, Blink, Würmer, Mais oder Powerbait gefangen werden.

Fangst begrænsning
2 fisk pr.  time

Grenze zu fangen 2 Fische pro Stunde

Top