Put & Take-søen ligger kun 50 meter fra campingpladsen og Kongeåen i et roligt og skønt naturområde. Søen er op til 4,5 meter dyb med gode adgangsforhold rundt om hele søen. Søen har rent og klart vand og egner sig godt til både spinnefiskeri, fluefiskeri og medefiskeri med f.eks. PowerBait. For at pleje fiskebestanden bliver der løbende udsat nye fisk – pt. er det regnbueørreder.
Nogle små aborrer har fundet vej til søen, de er ikke ret store, de må tages med eller genudsættes forsigtig, smides/kastes fisken ligger den død næste dag!

 • P-plads
 • Borde, bænke
 • Lille bålplads – må ikke benyttes i tørkeperioder.
 • Renseplads ved toiletbygningen.
 • Søen er åben for fiskeri året rundt – og der sættes også fisk ud i vinterhalvåret.
 • Fangstbegrænsninger, 2 fisk pr. stang pr. time
 • Kort skal købes i kiosken inden du begynder at fiske
 • Når du er færdig med at fiske, udfylder du fiskekortet med det antal du har fanget, og afleverer kortet i kiosken (uden for åbningstiden lægges kortet i postkassen – som du finder på hjørnet af bygningen). Så har vi nemlig hele tiden styr på hvor mange fisk der er tilbage i søen.

1 stang pr. person

1 time – 2 fisk kr. 100,-
2 timer – 4 fisk kr. 160,-
3 timer – 6 fisk kr. 210,-
4 timer – 8 fisk kr. 260,-
5 timer – 10 fisk kr. 300,-
6 timer – 12 fisk kr. 340,-

 

 • De opstillede skraldespande i området benyttes til almindeligt affald (ikke fisk) – cigaretskodder skal smides i skraldespandene.
 • Opbevare kontrolsedlen under fiskeri, og forevise denne på opfordring.
 • die vorhandenen Abfalleimer des Gebiets für sonstige Abfälle zu benutzen (bitte keine Fischabfälle) Zigarettenstummel sollten in den Abfallimer geworfen werden
 • die Kontrollkarte bei sich zu haben und auf Verlangen vorzuzeigen.
 • use the avaliable containers in the area for other kinds of waste – no fish leavings – please. Cigarette butts should be thrown in the containers.
 • keep the check which must be shown on demand

 

LYSTFISKER ETIK

 • Forfodring er forbudt
 • Gyldigt fiskekort skal købes inden fiskeriet begynder.
 • Fisketegn købes ikke til private søer, men til Kongeåen.
 • Der må kun fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for.
 • Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.
 • Fisken aflives straks efter den er kommet på land.
 • Fisken må ikke genudsættes, chancen for at den dør efterfølgende er ret stor.
 • En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug.
 • Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet.
 • Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud.
 • Vis hensyn ved færdsel i naturen.
 • Det er forbudt at skære grene af træer og buske.
 • Kast ikke cigaretskodder i vandet – fiskene æder dem.
 • Efterlad ikke affald. Der står rigeligt med affaldsspande rundt om søen.
 • Fjern fisk og fiskerester for at undgå smittefare. Brug gerne rensebordet på campingpladsen.
 • Fiskeaffald lægges i en pose, som lukkes, inden det smides i containerne.
 • Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen eller ved søen. Brug affaldsspandene.
 • Hunde skal føres i snor, husk høm høm posen, poser kan købes i kiosken.
 • Forlad området pænt, og husk at samle affald op fra græsset.
 • Brug de anviste parkeringspladser.

Overtrædelse af reglerne
medfører bortvisning

Verletzung der Regeln gibt Ausweisung zur Folge

Der må kun fiskes fra solopgang til solnedgang,
med spinder, blink, orme, majs eller powerbait.

Es kann nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

mit Spinning, Blink, Würmer, Mais oder Powerbait gefangen werden.

Fangst begrænsning
2 fisk pr.  time

Grenze zu fangen 2 Fische pro Stunde

 

 

Top