Fiskesø Put & Take

Vores Put & Take sø ligger kun 50 meter fra campingpladsen og Kongeåen i et roligt og skønt naturområde. Søen er op til 4,5 meter dyb med gode adgangsforhold rundt om hele søen. Søen har rent og klart vand og egner sig godt til både spinnefiskeri, fluefiskeri og medefiskeri.
For at pleje fiskebestanden bliver der løbende udsat nye fisk.

 • P-plads, brug de anviste parkeringspladser.
 • Borde, bænke
 • Redningskrans
 • Lille bålplads – må ikke benyttes i tørkeperioder.
 • Renseplads ved toiletbygningen.
 • Søen er åben for fiskeri året rundt – og der sættes også fisk ud i vinterhalvåret.
 • Fangstbegrænsninger, 2 fisk pr. stang pr. time.
 • Kort skal købes i kiosken inden du begynder at fiske.
 • Fisketegn købes ikke til private søer, men til Kongeåen.
 • Der må kun fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for.
 • Når du har fanget det du må, eller tiden er udløbet, kan du købe ekstra kort.
 • Hvis du begynder at fiske uden at have betalt, betragtes det som tyveri/eller forsøg på tyveri, og du bliver bedt om at forlade området.
  Fangede fisk uden forudbetaling koster 80 kr. pr. fisk. 
 • Når du er færdig med at fiske, udfylder du fiskekortet med det antal du har fanget, og afleverer kortet i kiosken (uden for åbningstiden lægges kortet i postkassen – som du finder på hjørnet af bygningen). Så har vi nemlig hele tiden styr på hvor mange fisk der er tilbage i søen.
 • Hunde skal føres i snor, husk høm høm posen, poser kan købes i kiosken.
 • Vi forventer at alle er ærlige, betaler det de skal, og noterer rigtig antal fanget fisk på kortet. 

1 stang pr. person

1 time – 2 fiskkr. 100,- 
2 timer – 4 fiskkr. 160,-
3 timer – 6 fiskkr. 220,-
4 timer – 8 fiskkr. 280,-
 5 timer – 10 fiskkr. 350,- 
 • De opstillede skraldespande i området benyttes til almindeligt affald (ikke fisk) – cigaretskodder skal smides i skraldespandene.
 • Opbevare kontrolsedlen under fiskeri, og forevise denne på opfordring.
 • die vorhandenen Abfalleimer des Gebiets für sonstige Abfälle zu benutzen (bitte keine Fischabfälle) Zigarettenstummel sollten in den Abfallimer geworfen werden
 • die Kontrollkarte bei sich zu haben und auf Verlangen vorzuzeigen.
 • use the avaliable containers in the area for other kinds of waste – no fish leavings – please. Cigarette butts should be thrown in the containers.
 • keep the check which must be shown on demand

LYSTFISKER ETIK

 • Forfodring er forbudt.
 • Der må kun fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for.
 • Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.
 • Fisken aflives straks efter den er kommet på land.
 • Fisken må ikke genudsættes, da mange genudsætter forkert, og så dør fisken efterfølgende.
 • En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug.
 • Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet.
 • Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud.
 • Vis hensyn ved færdsel i naturen.
 • Det er forbudt at skære grene af træer og buske.
 • Kast ikke cigaretskodder i vandet – fiskene æder dem.
 • Efterlad ikke affald. Der står rigeligt med affaldsspande rundt om søen.
 • Fjern fisk og fiskerester for at undgå smittefare.
 • Brug gerne rensebordet på campingpladsen, gør rent efter brug.
  Dog ikke muligt om vinteren, hvor de udendørs vandhaner er lukket.
 • Fiskeaffald lægges i en pose, som lukkes, inden det smides i containeren, den til madaffald.
 • Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen eller ved søen. Brug affaldsspandene.
 • Forlad området pænt, og husk at samle affald op fra græsset.
 
Hvis du vil fiske i Kongeåen, så klik her og læs mere

Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning

Der må kun fiskes fra solopgang til solnedgang, med spinder, blink, orme, majs eller powerbait.
Fangst begrænsning: 2 fisk pr. time

GB  You may only fish from sunrise to sunset, whit spinners, blonk, worms, corn or powerbait.
Catch limit: 2 fish per hour.
Violation of the rules will result in expulsion.

D  Es kann nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit Spinning, Blink, Würmer, Mais oder Powerbait gefangen werden.
Grenze zu fangen 2 Fische pro Stunde.
Verletzung der Regeln gibt Ausweisung zur Folge.

Fiskeri